Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Λεπτομέρειες Συνεδρίου

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Flisher Danilo
Floege Juergen
Stevens Paul
Bakris George
Praga Manuel
Haynes Richard
Ronco Claudio
Combe Christian
Karras Alexander
Wanner Christoph
Kaxiras Efthimios
Gkrania Effrossyni
Flisher Danilo
Floege Juergen
Stevens Paul
Bakris George
Praga Manuel
Haynes Richard
Ronco Claudio
Combe Christian
Karras Alexander
Wanner Christoph
Kaxiras Efthimios
Gkrania Effrossyni

CTM International SΑ 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
Email: info@25psn.gr  Website: www.ctmi.gr