Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

CTM International SΑ 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
Email: info@25psn.gr  Website: www.ctmi.gr