Χορηγοί

Η επιτυχής πραγματοποίηση του συνεδρίου νεφρολογίας κατέστη δυνατή χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη και χορηγία από κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικούς οργανισμούς που είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση της νεφρικής περίθαλψης και έρευνας.

CTM International SΑ 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
Email: info@25psn.gr  Website: www.ctmi.gr