Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες Συνεδρίου

Η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου είναι 19 με 21 Ιουνίου 2024

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα.
Η απονομή των Επαίνων, των Βραβείων του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ν.Ε.

Στο Συνέδριο έχουν χορηγηθεί 22,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Για την παραλαβή του πιστοποιητικού σας ηλεκτρονικά απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση του εντύπου Αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος για το έντυπο Αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.25psn.gr πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

CTM International SΑ 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
Email: info@25psn.gr  Website: www.ctmi.gr